קו התפר

טל אמיתי, רימה ארסלנוב, ליאור גריידי, שי זילברמן וגאלה ויצמן, אילן יונה
ארז ישראלי, ניר עברון הגר ציגלר, נטי שמיע-עפר

פברואר 2011