מקום אחר: אמנים מגיבים לעבודות החוץ של יצחק דנציגר

גסטון צבי איצקוביץ, יעל אפרתי, קרן גלר, אורי גרשוני, שחר מרקוס, עינת עריף-גלנטי,
להלי פרילינג, אפרת קליפשטיין

אוקטובר 2012